O firmeKontakt
Strojárstvo bolo a bude významným odvetvím ľudských činností ovplyvňujúcim celkový pokrok.

Produkty strojárskeho priemyslu dávajú ľuďom pocit slobody a spolupodieľajú sa na zvyšovaní životnej úrovne.

O firme

Spoločnosť DELE, s.r.o. je organizáciou nadväzujúcou na vedomosti a skúsenosti svojich zamestnancov získané v strojárskej teórii a praxi. Zaoberá sa vývojom prototypov (statika, pevnostné výpočty, deformačné výpočty, kolízne stavy, dynamika, kinematika, technologickosť), prototy- povou výrobou, veľkosériovou výrobou a montážou.

Individuálny prístup k zákazníkovi a zmysel pre detail presvedčí o kvalite a spoľahlivosti.
DELE, s.r.o
Copyright © by DELE, s.r.o. All rights reserved.Konštrukčná kancelária | Strojárska výroba | Garážové brány | Referencie
Created by dEgart 2008.